Minőségirányítás
Minőségirányítás

Társaságunk az MSZ EN ISO/IEC 17021 szerint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált  irányítási rendszertanúsító szervezet.

Az általunk működtetett irányítási rendszer magába foglalja mindazokat az alapelveket, követelményeket és eljárásokat, amelyek következetes betartásával megvalósítható a Társaság minőségpolitikája és minőségcéljai, és biztosítja, hogy a tanúsítási folyamatok minden lépése szabályozott keretek között történjen.

gradient